Oude foto van het raadhuis met een hele oploop van (kinder-)volk. Waarom iedereen daar op dat moment was, is niet duidelijk. Iedereen kwam wel op de foto. Misschien was iedereen er ook wel dáárom 🙂