Jan Koos Feylbrief (1876-1951) was jarenlang als ambtenaar in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden en werkzaam op de Kanselarij van het Nederlands Gezantschap te Berlijn. Hij was onder het pseudoniem J. van Oudshoorn ook auteur van romans, verhalen en toneelstukken. Na zijn dood werden zijn dagboeken uitgegeven, die een zekere faam hebben gekregen. Die faam moet niet te danken zijn geweest aan enigerlei vorm van fijnschrijverij, tenminste als we deze passage oppakken over een trip naar Noordwijk:

‘Woensdag 3 Mei 39 Met de blauwe naar Noordwijk. Retour Retour 75 cts pp – Kwart voor 1 weg – Bij het wachtje en in Leiden overgestapt – De herberg met houten open veranda in Oe[g]stgeest bestaat nog. Op heenweg gezien. Noordwijk-zandwind-Kort stukje zg. boulevard-in cafeetje koffy-gleufje zee-dan tot witte vuurtoren door marine bezet. Dan naar heuvel met uitzicht over bollenvelden-tulpen gekocht, nog hooger op-3.07 huis-5 uur thuis-middageten-toch wel armoedig zoo-‘