Het was een poging tot kleurenfoto en uitgever Dorsman kwam met dit resultaat nog een eind weg. Maar perfect is het allemaal niet. Dat veldje op de voorgrond was later – in mijn tijd – een stoffige zandvlakte, maar het buurtje aan de Heilige Geestweg, pal vóór de kerk, was er toen nog steeds evenals de loods rechts van aannemer Alkemade. Toen nog wel.