Peter S. komt naar aanleiding hiervan onder dankzegging met onderstaande foto van de vuurtoren aandragen. Van de achterkant van de vuurtoren, de kant van het latere Vuurtorenplein.