Tegenwoordig worden ze zo niet meer gebouwd. Tegenwoordig worden ze zo afgebroken. Helaas, want hoewel dit type neogotische kerk niet eens zo heel oud is (de afgebeelde Sint Jeroenskerk dateert in zijn finale vorm van 1924), blijkt hij intussen zo ongeveer sterker dan het geloof zelve. In Noordwijk staat-ie nog en moettie ook blijven staan, zelfs als de laatste parochiaan de Godslamp heeft uitgeblazen. Als monument en ook als eerbetoon aan wat ooit toch een bloeiende parochie was, in de beste traditie van het Rijke Roomsche Leven.

Introibo ad altare Dei. Ad Deum qui laetificat iuventutem meam. Voor de niet-Latinisten onder u: Ik zal ingaan tot het altaar Gods. Tot God die mijn jeugd verblijdt.