“Noordwijk-Boulevard”, maar wel een andere dan we gewend zijn. Deze boulevard bevond zich aan het Noordwijk, in Weltevreden/Batavia.