“1668. EEN CAPITAIN DER ARTILLERIE ten tijde van den Generaal der Artillerie, Wigbolt van der Does, Heer van Noordwijk, vóór het invoeren eener bepaalde uniform”