Het was een soortement van motel dat kwa vormgeving uit Amerika moet zijn komen overwaaien. Het was in de jaren Zestig hier tenminste nog niet zo bekend. Dat het ‘Kleine Zeeleeuw’ heette, wist ik niet. het stond overigens wel in de schaduw van de ‘Grote Zeeleeuw.’