De kaarten zijn van boven naar beneden genummerd als respectievelijk 18109 en 18110. We mogen daaruit gevoeglijk wel afleiden dat de beide foto’s onmiddellijk na elkaar genomen zijn.