Ron komt met een tekening op koperplaat aandragen op JBEEEN. Schitterende tekening van de oude kapel in de Hoofdstraat. Als je het beeld aan zichzelf spiegelt krijg je bovenstaand effect, waarbij alleen een tijdsverschil optreedt: op de linker afbeelding (het origineel) is het kwart voor 3. Op de rechter afbeelding is het kwart over 9.