Ik kan hier met de beste wil van de wereld geen centimeter Noordwijk van maken. Wie wel?