Beide foto’s worden als ‘echte foto’s’ aangeboden op Marktplaats.nl. Beiden uit de jaren Dertig van de vorige eeuw. Waar de foto linksboven genomen is, weet ik wel. Waar de foto rechtsboven genomen is, weet ik niet.