sssdd

De zgn. ‘waterstaatskerk’ was de voorganger van de RK parochiekerk Sint Jeroen aan de Van Limburg Stirumstraat in Noordwijk Binnen. Op de bovenste foto’s  van ongeveer dezelfde plek genomen.

Er was nóg een Roomsch-Katholieke Kerk in Noordwijk, maar ‘Andersdenkenden’ (ik noem geen namen) wisten zich die kerk wederrechtelijk toe te eigenen en hebben ‘m  nooit meer teruggegeven. Dat gebeurde waarschijnlijk kort na 1566 (Beeldenstorm). Je zou kunnen zeggen dat de misdaad is verjaard, maar toch.