dddd.jpg

Noordwijk leek een goed eind op weg met het aanwijzen van gemeentelijke monumenten. Maar het is taaie materie en er was nogal wat verzet van verschillende eigenaren van monumenten, die een aanwijzing van hogerhand helemaal niet zagen zitten. Liever op basis van vrijwilligheid bekijken of je van de subsidiemogelijkheden gebruik wilt maken dan dat je straks vast zit aan allerhande verordeningen die ervoor moeten zorgen dat een monument ook een monument blijft.

Het lijkt er nu op dat de nieuwe verordening louter op basis van vrijwilligheid zal werken, met andere woorden:  dat het individuele particulieren zijn die uiteindelijk bepalen of een monument ook daadwerkelijk een gemeentelijk monument mag heten en als zodanig voor bescherming in aanmerking komt. Dat het individuele particulieren zijn die bepalen wat onder ‘algemeen belang’ moet worden verstaan.

Ee hebben in het verleden wel gezien hoe dat uitwerkt:  er zijn ongelooflijk veel monumentale panden met de grond gelijk gemaakt en uit de geschiedenis weg gewist.

Maar gelukkig zijn er dus nog andersdenkenden op het durrep. We blijven hoopvol:

$_86 (1)