s3_V0032000_V0032328

De Heilige Jeroen kreeg in 1650, 800 jaar na zijn dood, deze afbeelding, Een ets van de hand van C. Visscher naar een eerder beeld van P. Soutman. Ik zal niemand lastig vallen met de Latijnse tekst die er onder staat. Gelukkig staat-ie er ook in het (oud-)  Nederlandsch:

Ieron uyt Schotland, een eenige Soon uyt Edele ouders, sijn Erffenisse en Vaderland verlatende, heeft in Noordwijck en omleggende plaetsen trouwelijck gearbeyd, en is door de Deenen en Noormannen gemartelt. Wort geviert den 18. Augusti