dot2

Hij komt er snel aan, deze week nog of anders begin volgende week: de nieuwe Blauwdotter. Leest dat blad!

Een abonnement op De Blauwdotter is een mooi Kerstcadeau voor alle Noordwijkers binnen- en buitengaats. Een rijk geschenk voor weinig geld:

  • Lidmaatschap Genootschap Oud Noordwijk 17,50 euro per jaar – 20,00 euro per jaar buiten Noordwijk, 25,00 euro per jaar buiten Nederland. Rabobanknummer: NL34 RABO 0101 3515 42.
  • Een abonnement op De Blauwdotter is inbegrepen bij het lidmaatschap van het Genootschap Oud Noordwijk.
  • Aanmelding lid/abonnee via een telefoontje (071- 36 178 84), een opgave bij de receptie, een briefje (Jan Kroonsplein 4, 2202 JC Noordwijk) of een e-mail met vermelding van naam en adres naar ledenadministratie@g-o-n.nl.