vglo

Johan komt op JBEEN met een serie foto’s van de voormalige nonnenscholen aan de Bronckhorststraat. Scholen, schrijf ik met nadruk want je had er een kleuterschool, een school voor lager onderwijs én de VGLO: een school voor VoortGezet Lager Onderwijs, waar Roomsch-Katholieke meisjes zich na hun lagere schooltijd konden bekwamen grotendeels in allerhande huishoudelijke werkzaamheden (geloof ik). Naaien en koken, dat soort dingen.

Roomsch-Katholieke nonnen van JMJ (Jezus, Maria, Jozef) zwaaiden hier niet de scepter, maar – als ik mijn Roomsch-Katholieke zusjes geloven mocht – de knoet en de lange liniaal!