resorts

De ‘Netherlands Railways’ wekten met deze poster de indruk dat je Noordwijk-on-Sea  ook per trein kon bereiken, quod non. En de afbeelding heeft een zweem van Noordwijk over zich. Ook dat nog!

Het affiche was van de hand van Jos Rovers (1893-1976), die wel vaker affiches ontwierp, onder andere ook voor de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam. Over zijn werkzaamheden aan dit affiche, in opdracht van de ANVV (De Algemene Vereniging van VVV-kantoren) citeer ik uit de studie “Koninginnen aan de Noordzee”:

rovers

Weinig succesvolle propaganda dus. Het genoemde boek “Koninginnen aan de Noordzee” lijkt me sowieso een aanrader om meer te begrijpen van de ontwikkeling van badplaatsen aan de Nederlandse kust. Noordwijk zal er wel vaker in voorkomen, al ontbreekt die ‘koningin’ in de titel van het boek:

jos