ddd3.jpg

Tekening/ets van Paul Citroen, getiteld ‘Het Dorp Noordwijk‘. De afbeelding is van dusdanige kwaliteit dat met geen mogelijkheid is vast te stellen welk beeld van Noordwijk hier nu precies is geschetst.