tr2.jpg

De fotograaf was op dezelfde plek blijven staan, terwijl de tram aankwam vanuit Leiden. Dat gebeurde op de bovenste foto. Op de onderste foto was hij aangekómen. Er zat waarschijnlijk niet eens één minuut tussen beide foto’s.