tdf2.jpg

De Tour de France van 1954 startte in Amsterdam en trok op zijn weg naar het zuiden op 8 juli door Noordwijk. Tot zo ver wist het wel, maar ik wist niet hoe de precieze route liep door de beide Noordwijken. Welnu, uit onderstaande mededeling van gemeentewege (met dank aan Ron) valt die route feilloos af te leiden.

Ik moet als peuter nog in de box gestaan hebben in de nabijheid van de karavaan en het rumoer ook hebben gehoord. Want wij woonden toen aan het begin van de Boerenburgerweg, bijna op de hoek van IJmuiderstraat/Sint Jeroensweg/Boerenburgerweg.

Kan het me niet meer herinneren:

tdf