c1

De kaart van Braakman is wel eens eerder langs geweest, maar anders: op deze kaart staat aangegeven dat de uitkijktoren hier gesitueerd was ‘a.d. Zwarten Weg’. Ik weet niet wat Braakman onder ‘de Zwarteweg’ verstond, maar de uitkijktoren op de zgn. ‘Sint Jeroensberg’ stond aan de Schuinelaan, ongeveer ter hoogte van het voormalige Zilveren Kruis. Braakman moet later ook zijn gaan twijfelen, want op een nieuwe versie van dezelfde kaart was dat ‘a.s. Zwarten Weg’ opeens verdwenen.