h2

Lieve Nelly, om je eenige voorstelling te maken waar ik nu ben, heb ik je deze briefkaart geschreven. Ik weet niet meer, dat ik eene vriendin heb. Elken dag verwacht ik eenen grooten brief van je, maar niets. Al mijnen hoop is vervlogen. Ik heb het hier dol naar mijnen zin, elken dag in het bad enz. enz. Nu Nel, ik hoop gauw eene briefkaart van je te ontvangen. Doe s.v.p. de groeten aan je Moe en Pa en aan de verdere Rotterdamsche kennissen en weest zelf hartelijk gegroet van de Noordwijksche familie. Ontelbare kussen van je zielsvriendin, Mies