novaddddd

De geschiedenis van wijlen de Villa Nova laat zich een beetje schrijven aan de hand van drie advertenties in de regionale kranten, waarmee de achtereenvolgende vrouwen des huizes op zoek waren naar een dienstbode.  Het begon in 1886 bij de echtgenote van professor d’Ablaing, die de villa – volgens mij – het eerst bewoonde. Daarna komt in 1889 ‘mejuffrouw K. (Kitty) Van Vloten’ om de hoek kijken, die nog in Haarlem woont, maar op het punt staat met Albert Verweij te trouwen en de Villa Nova te betrekken. En daarna – eenmaal getrouwd en in Noordwijk woonachtig – is er in 1893 wederom een oproep, nu voor een meisje dat kan ‘naaien, mazen (?)  en stoppen’ en dat met kinderen kan omgaan. En dan ook heet Mejuffrouw K. van Vloten opeens Mevrouw Verweij

s11