w7

Oud plaatje van het raadhuis aan de Voorstraat. Intrigerend zijn vooral de kisten links op de voorgrond. Die moesten waarschijnlijk met de stoomtram mee naar Leiden (of ze waren net uitgeladen). De pomp stond nog midden op de weg; de trambaan liep nog ter linkerzijde van die pomp.