br1

De kopergravure wordt aangeboden op catawiki.com met het volgende bijschrift:  Het betreft een beeld van Brittenburg, de Romeinse vesting die van de 15e tot en met de 17e eeuw zichtbaar was op het strand tussen Katwijk aan Zee en Noordwijk aan Zee. Naast de vesting en de omliggende dorpen en steden, waaronder Leiden, zijn bij de vesting gevonden oudheden afgebeeld op de gravure. Verschenen in “Toonneel der Vereenigde Nederlanden en Onderhoorige Landschappen” uitgegeven door Hendrik Halma en François Halma in 1725 te Leeuwarden. François was toen net een paar jaar overleden, zijn zoon Hendrik heeft het werk daadwerkelijk uitgegeven.

Ik weet niet of de situering van de vesting helemaal juist is. Het kan wel zijn dat die wat verder noordelijk van Katwijk stond, maar dan ook dichter bij de uitwatering van de Oude Rijn (die overigens ook noordelijker lag dan de huidige uitwatering bij Katwijk.

Brittenburg markeerde op dit punt wel de grens – de limes – van het oude Romeinse Rijk. Dat zou betekenen dat Katwijk wél en Noordwijk niét tot dat Romeinse Rijk behoorde. Maar ik geef deze veronderstelling voor iedere andere. Noordwijk en ‘Noordwijk op Zee’ zijn op de gravure in ieder geval nog keurig uitgetekend.

br2