leo

Het schilderij hierboven is van de hand van Leo Klein Diepold, maar het is niet ‘Het Straatje van Klein Diepold’. Het is ‘het straatje van Vermeer’ en het bevindt zich in Delft aan de Vlamingstraat ter hoogte van de huidige nummers 40-42. Klein Diepold moet als een vorm van zelfstudie een poging gedaan hebben het schilderij van Vermeer na te schilderen.

De versie van Klein Diepold werd eind vorig jaar geveild voor de somma van € 140.

De versie van Vermeer (hieronder)  is niet te koop.

leo2