1-K137-3586

“Vaas met Tulpen” van Leo Klein Diepold en ik durf te wedden dat het Noordwijkse tulpen waren die hier voor de eeuwigheid zijn vastgelegd. Volgend jaar zal de zomertentoonstelling in Museum Noordwijk zijn gewijd aan deze kunstenaar, die in 1899 voor het eerst naar Noordwijk kwam, er in 1906 trouwde met een Ilse Tappenbeck (van de Huis ter Duin dynastie), er ook weer van haar scheidde en in 1919 definitief de kuierlatten nam naar Duitsland.

In de laatste Blauwdotter deed Museum Noordwijk bij monde van Jaques Dekker een oproep om zo mogelijk een bijdrage te leveren de voorgenomen tentoonstelling. Ik citeer:

In twintig jaar tijd zijn er heel wat Noordwijkse werken van zijn hand tot stand gekomen. Museum Noordwijk prijst zich gelukkig met het feit dat het een aantal van deze werken in bezit heeft. Er zijn ook diverse werken van Leo Klein Diepold in bezit bij particulieren. Sommigen van hen hebben hun medewerking aan de zomertentoonstelling van 2020 al toegezegd. Waarschijnlijk zijn er nog bezitters van werken van Klein Diepold die niet bekend zijn bij het Museum. Mogelijk gaat het daarbij ook om lezers van BLOGnoordwijk.

Bezit u een werk van Leo Klein Diepold en bent u eventueel bereid het werk voor de periode van de tentoonstelling in bruikleen aan het museum af te staan, wilt u dat dan doorgeven aan het museum of aan Jaques Dekker zelf.

Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4, 2202 JC Noordwijk, tel. 071 3617884, e-mail: algemeen@g-o-n.nl