ffff

Op Marktplaats te koop: deze drie prenten van Noordwijk van de hand van ene Heer Schaap. Deze Schaap was werkzaam als drukker bij Buijze’s Drukkerij en Uitgeverij. Daar werden deze platen ook gedrukt en uitgegeven.