mkl2

Met “C. Admiraal Hz.” Moet zijn bedoeld Cornelis Admiraal (1873-1963). Hij staat op de website van Hans Montanus te boek als ‘schilderspatroon’, maar ook als ‘Vees de Vuurever’ en als ‘de Sherlock’. Blijkbaar had Cees aan één bijnaam niet genoeg. Dat ‘vuurever’ kan ik nog wel duiden (Cees was huis- en rijtuigschilder), maar dat ‘Sherlock’?