cc388_001

Centraal op de foto staat de wachtkamer van de elektrische tram, zoals het bijschrift ook vermeldt. Daarachter was volgens mij een politiebureau. Ter rechterzijde zat (later?) kapper Butzelaar. Ter linkerzijde het pand waar (later) het kantoor van het bloembollenbedrijf De Ruyter & Sons was gevestigd.

Ten tijde van de foto zat hier een winkel, die ik helemaal niet kende. Op de gevel valt nog net te lezen: ‘Behangerij’ en ‘Beddenmagazijn,’ maar wie die tent runde, weet ik niet.