toon2.jpg

Ene Toon van der Niet stuurde in 1913 een kaartje naar ene H. de Boer, die blijkbaar verbleef bij ene mevrouw Rosina Manz aan ded Oude Zeeweg in Noordwijk. Het kaartje kwam van het eiland Guernsey. Wat Toon daar te zoeken had, weten we niet. De kaart kwam op 8 juli 1913 in Noordwijk aan, maar toen bleek dat H. de Boer alweer de kuierlatten had genomen naar Ubbergen bij Nijmegen. Daarom werd de kaart op 31 juli 1913 naar Ubbergen doorgestuurd (hij had blijkbaar een dikke drie weken liggen verstoffen bij Manz.

Gaan we de namen na. Uitgaande van de naam “Toon van der Niet” denk ik dat hij zelve uit Noordwijk kwam. Gaan we de namenlijst na bij Hans Montanus, dan zou het vrijwel uitsluitend kunnen gaan om Antonie Cornelis (Toon) van der NIET, die als bijnaam ‘Armpie’ had. Toon leefde van 1893 tot 1974 zijn hele levenlang in Noordwijk. Hij was een zoon van Kees – ‘Roppie’- van der Niet en Jannetje Wassenaar en die woonden aan de Duinweg nommer 49. ‘Roppie’ was zowel kweker als haringhandelaar als bokkingroker.

Rosina Manz is moeilijker in kaart te brengen, áls het al om deze Rosina Manz ging. Er is een Rosina Grossmann-Manz, die in 1876 werd geboren in Duitsland. Zij emigreerde op enig moment naar Redfield in Spink County in de Amerikaanse staat South Dakota, waar ze ook stierf in 1973. Rosina zou dus op enig moment in Noordwijk hebben geleefd aan de Oude Zeeweg, maar of dat haar vaste adres was, weet ik niet.

Er is overigens ook een andere familienaam, die nogal op ‘Rosina Manz’ lijkt: “Rösener Manz”. Over die familienaam kan ik evenmin veel achterhalen, maar het kan goed zijn dat Toon iemand met die naam bedoelde (misschien dat de naam hem alleen maar fonetisch ter orde was gekomen en hij abusievelijk ‘Rösener’ verstond als ‘Rosina’).

Wie ‘H. de Boer’ was blijft in een zwart gat verborgen en haar relatie tot Toon van der Niet al helemaal.

Vragen te over, maar de hamvraag blijft natuurlijk of iemand meer licht op deze kaart kan werpen, bijvoorbeeld uitgaande van enige nadere kennis over Toon – ‘Armpie’ – van der Niet.