brobbel3

Iemand waagde het om in 1904 deze onleesbaar aardige kaart naqar een relatie in Oldenburg (D)  te sturen. Of die in staat was het spijkerschrift te ontcijferen, is niet bekend, maar het zou wel een wonder wezen. Daartoe zou je een soortement ‘Steen van Rosetta‘ nodig hebben, in dit geval een soortement ‘Steen van Noordwijk.’

NOTA BENE Cees maakt mij erop attent – dank Cees! – dat de kaart geschreven is in het zgn. Sütterlinschrift. Deze vorm van schrijven werd vanaf 1915 in geheel Duitsland als standaard ingevoerd, maar na 1941 verboden. Duitsers ging tone  ‘weer gewoon schrijven.’ Umlaut en Ringel-S zijn nog de laatst overgebleven atavismen uit dit spijkerschrift. Zie ook de wikipedia.