34537176_1961094283924066_5693262249322348544_n.jpg

De gashouder stond aan de Losplaatsweg (er stond er (later?)  nog eentje naast. Een onooglijk ding, waarvan er in Nederland nog maar een paar bewaard zijn gebleven en nu als ‘monument’ of als theater (Amsterdam!) door het leven gaan. De Noordwijkse gashouder is foetsjie (net zoals het gas binnenkort 😦 ).

De wikipedia schrijft over gashouders:

Een gashouder is een grote voorraadtank voor (licht)gas dat in een gasfabriek uit steenkool werd gewonnen en voor industrieel of huishoudelijk gebruik tijdelijk werd opgeslagen.

In de eerste helft van de twintigste eeuw was het een gangbaar bouwwerk. Gashouders waren doorgaans cilindervormig en waren gemaakt van ijzer. Sommige gashouders bestonden uit een aantal delen die telescopisch konden bewegen, waardoor het volume van de gashouder aangepast kon worden. De meeste gashouders zijn gesloopt na de introductie van aardgas.