gtrrwrwgwg

Vattenfall/Nuon schreeuwt het dezer dagen uit alle kranten: ze hebben de concessie verworven om nieuwe windmolenparken te bouwen voor de kust. En – afgaande op de kaarten – zo ongeveer ter hoogte van Noordwijk, dichterbij nog dan het al bestaande windmolenpark Luchterduinen.