De Grent heette in die tijd nog ‘ Oude Zeeweg’, maar dat belette iemand niet om het beeld alvast wat in te kleuren. Photoshop-avant-la-lettre. Probeer me voor te stellen hoe het was om in deze kleurenfoto rond te lopen.