E974F444-A58D-4E9D-840E-70440CD35F65

Het stempel is afkomstig van een brief die op 21 april 1866 van Noordwijk naar Haarlem ging. Het is een zgn. ‘takje-stempel’ (en dus niet een ‘takjes-tempel’ J ) De vraag wat dat nou weer is kan ik alleen beantwoorden met een beschrijving op een gespecialiseerde philatelie-site:

In 1865 werd op proef een nieuw type stempel in gebruik genomen. Dit stempel, met een middellijn van 22 mm, was het eerste stempel, waarbij de losse karakters uitsluitend in een binnencirkel werden gemonteerd. De eerste verstrekkingen vonden plaats in mei 1865 aan postkantoren, die tot dan toe geen dagtekeningstempel met uurkarakters hadden ontvangen. Het stempel werd ook verstrekt aan postkantoren die in 1865, 1866 en 1867 werden opgericht. Verder werd het stempel verstrekt aan het tijdelijke kantoor in het Kamp bij de Bildt.

Bij de introductie van het nieuwe stempeltype met takje werden de voorschriften omtrent de stempeling niet gewijzigd. Volgens voorschrift moest de afdruk van het tweeletterstempel in rode stempelinkt worden aangebracht. Het diende eerst als vertrekstempel op brieven en monsters alsmede als aankomststempel op alle poststukken. In het jaar 1869 en begin 1870 werd veel paarse inkt gebruikt. Omdat de rode en paarse inkt niet voldeed, kwam daarin wijziging. In Circulaire No. 766 van 9 december 1869 werd voorgeschreven, dat alle stempels met zwarte inkt moesten worden afgedrukt. Daarmee moest op 15 december 1869 worden begonnen en uiterlijk 1 februari 1870 moest dit op alle kantoren gebeuren.

Maar in 1866 ging het dus nog in rode stempelinkt. Ook in Noordwijk.