Het schilderij „Spelende Kinderen in Noordwijk“ van Max Liebermann dateert van 1905. Het werd in hetzelfde jaar verkocht aan Paul Cassirrer, die het in zijn galerie-collectie opnam. Cassirer was in Noordwijk evenmin als Max Liebermann onbekend: hij had een aardig villaatje laten bouwen aan de Noordboulevard (het latere ‘Casa Mare’ – zie ook de laatste Blauwdotter). Het schilderij kwam op verschillende tentoonstellingen te hangen:

  • In 1905/1906 bij Paul Cassirer zelf
  • In 1907 in de leipziger Kunstverein
  • In 1937 in de Neue galerie in Wenen
  • Eveneens in 1937 in de Kunsthalle te Bazel
  • Nog steeds in 1937 in de Kunsthalle te Bern.
  • In 1983 dook het op een verklooptentoonstelling van Christie’s  in Londen
  • In 1984 in het Gemälde Cabinett Unger in Müchen
  • In 2000 op een tentoonstelling in Ascaffenburg-Koblenz.

Waarschijnlijk is dat het schilderij ook op latere tentoonstellingen een plaatsje kreeg, maar daar heb ik helaas geen overzicht van. Feit is dat uit bovenstaand lijstje valt af te leiden dat Liebermann met zijn Noordwijkse schilderijen ook de nodige public relations bedreef voor Noordwijk, zij het dat dat nu niet per se zijn eerste oogmerk was.