helm1

Ik heb het bord welderis eerder laten zien. Schitterend ding, een bord van één regel lang: “Verboden zich in de helm te bevinden.” Maar na publicatie op JBEEN herinnert Ben me weer aan de mogelijkheid om de ‘m‘ van ‘helm‘ weg te krassen (en dan kreeg je iets heel anders). Van die mogelijkheid, zo weet ik nu weer, werd regelmatig gebruik gemaakt.

helm2