jeroen4444

De Kathedrale basiliek Sint Bavo is de kathedraal van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Deze Haarlemse kerk is ontworpen in eclectische en neoromaanse stijl door architect Joseph Cuypers, zoon van Pierre Cuypers, in de late negentiende eeuw. De kerk is gewijd aan de Heilige Bavo, de patroonheilige van de stad. De bouw begon in 1895 en kwam gereed in 1930. Op 2 mei 1948 is de Sint Bavokerk door Paus Pius XII tot basiliek verheven. De kathedrale basiliek Sint Bavo is, na de Sint-Janskathedraal in Den Bosch, de grootste Rooms-Katholieke kerk van Nederland.

Tot zo ver is alles onder controle. Maar nu lees ik in “Dutch Culture in a European Perspective: 1900, the Age of Bourgeois Culture” van  Jan Bank, Willem Frijhoff, Marijke Spies enkele vreemde dingen over die kathedraal. Onder andere dat de kapellen rondom het hoofdaltaar doorgaans gewijd werden – in dit geval – aan Nederlandse heiligen, zoals daar waren de Martelaren van Gorkum, Liduina van Schiedam én Jeroen van Noordwijk.

Op enig moment echter werd de Heilige Jeroen uit zijn kapel gedonderd en vervangen door Franciscus van Assisi. Waarom dat was, wordt in het boek niet beschreven en dat is jammer. Misschien heeft het te maken met het gerucht dat de Heilige Jeroen door de paus is afgevoerd van de Lijst der Heiligen, maar dat geloven Noordwijkse Roomsch-Katholieken niet.

Het kan ook te maken hebben met het gegeven dat Noordwijk – met de stichting van het Bisdom Rotterdam in 1955 – niet langer meer onder het Bisdom van Haarlem kwam te vallen. In dat geval echter hadden de Martelaren van Gorkum en Liduina van Schiedam ook moeten ophoepelen uit hun kapelletjes, want Gorkum én Schiedam vallen ook onder het Bisdom Rotterdam. Het blijft een raadsel. En het is en doodzonde.

jeroen44444