reclame2

Op 29 september 1956 bestond de Openbare School aan de Van Panhuys 25 jaar. Dat luisterrijke feit werd gevierd met een feestavond in het Casino. Het programmaboekje besloeg in totaal 12 bladzijden, waarvan er – alles bij elkaar opgeteld – maar 4 aan het jubileum en aan het feestprogramma werden gewijd. De rest was allemaal reclame.

Het boekje geeft in dat opzicht wel een aardig beeld van de Noordwijkse middenstand in 1956. Er zat volgens mij ook een grapje tussen al die reclames: Drukker/uitgever Buijze – katholiek in hart en nieren – nam een wervende tekst op over de Bijbel. In een feestprogramma van een Openbare School!. Volgens mij beten die twee elkaar, mais soit.

Buijze meldde: “De Bijbel heeft toch gelijk? De moderne wetenschap bewijst de historische juistheid van de bijbelverhalen (sic!). Uit voorraad leverbaar. Vele andere werken zijn bij ons voorradig. BUIJZE, Noordwijk Van Limburg Stirumstraat 2, Noordwijkerhout Viaductweg 2.”

Voor een school die niet uitging van een godsdienstige of levensbeschouwelijke visie, moet dat vloeken zijn geweest in de Kerk van de Agnostiek. Voor zo ver agnosten er een kerk op nahouden, natuurlijk, quod non.

Op de omslag van het boekje stond wel heel fier dat het in het openbaar onderwijs ging om ‘karaktervormend onderwijs’. Dat bood dan wel weer enig tegenwicht tegen de knipoog van Buijze.

(met dank aan noordwijkactueel.nl)