11892824.jpg

Ik zou het woord niet hebben kunnen uitvinden, maar op 17 oktober 1937 was het in Noordwijk ‘bloembollenoplantdag’. De bollen werden gek genoeg geplant in De Zuid op het Koningin Emmaduin, een naam waar ik nog nooit van gehoord heb. Kees verweij schrijft er een mooi stukje over in De Noordwijker van deze week en ik neem de vrijheid om dit stukje integraakl over te nemen.

Kees noemt in zijn stukje ook de ‘hukas’, maar daar moet ik het verhaal een klein beetje bijslijpen: het was de “Hukasch” (met ‘sch’) en het stond voor “HUis-, KAs- en SCHoolbroei.” De door Kees bedoelde garage waar de Hukasch gehouden werd was die van transportfirma Kooijmans in de Wilhelminastraat.

En nog een vraag: meester De Boer wordt opgevoerd als hoofd van de voormalige School met de Bijbel” aan de Nieuwe Zeeweg. Maar was dat niet meester Kok? En was De Boer niet het hoofd van de voormalige Roomsch-Katholieke Jongensschool Sint Jeroen aan de Zeestraat (de School zonder de Bijbel, want zoveel werd er daar niet in de Bijbel gelezen; de katachismus volstond)?