helden4.jpg

Het Noordwijkse reddingswezen heeft altijd deel uitgemaakt van de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij (NZHRM). De NZHRM was op 11 november 1824 opgericht naar  het voorbeeld van de in  datzelfde jaar in Engeland opgerichte National Lifeboat Institution.  Rotterdam introduceerde negen dagen later zijn eigen Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen (ZHMRS).

Beide maatschappijen vierden dan ook in 1924 hun eeuwfeest en dat ging gepaard met een receptie in de Ridderzaal, een felicitatie van de Koningin, geldinzamelingen én een optocht in Amsterdam. In die optocht reden ook de manmoedige Noordwijkse reddingswerkers mee met hun roeireddingsboot (zie foto boven).

De beide maatschappijen NZHRM en ZHMRS weigerden iedere vorm van subsidie die hen vanwege Koning Willem I werd aangeboden. Want die subsidie vereiste een fusie tussen ‘020’ en ‘010’ en daar had men toen al geen behoefte aan. In 1949 kregen beide verenigingen bij hun beider 125-jarig bestaan het predicaat ‘Koninklijk.’ De logische fusie tussen beide maatschappijen tot ‘KNRM’ volgde pas in 1991. De aanvankelijke rivaliteit tussen beiden kon dus uiteindelijk pas 167 jaar na hun oprichting worden beslecht.

De Noordwijkse R oeireddingsboot ging nog mee tot 1953 en werd later ‘opgelegd’ in een namaakbotenhuis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen (terwijl het ding nooit op de Zuiderzee gevaren heeft!). Hij werd vervangen werd door een motorsloep, de Kurt Carlsen.

helden222