kern

Bijna 3 jaar geleden al weer verscheen De Kerndotter, een speciale uitgave van Kernpunten en De Blauwdotter bij gelegenheid van het 150 jarig bestaan van Noordwijk als bloemenbadplaats. Eigenlijk vierde men het zoveel jarig bestaan van de badplaats, maar naspeuringen van de redactie wezen uit dat het begin van de badplaats in de tijd best wel aardig samenviel met het ontstaan van de bloemenplaats. Twee vliegen in één klap.

Prijs je gelukkig als je nog een exemplaar van de Kerndotter hebt: het blad brengt onwaarschijnlijk hoge bedragen op op de zwarte markten en op kunst- en antiekbeurzen overal ter wereld. Er gaan zelfs geruchten dat overgebleven exemplaren van deze bijzondere glossy het land niet meer mogen verlaten nu ze het stempel gekregen hebben van beschermd cultureel erfgoed.

Ik zou er maar zuinig op wezen……………