Ik heb wel eens eerder geschreven over de zgn. ‘Kunstzaal’ in Noorwijk aan Zee, die stond naast Café/ Restaurant Terminus nabij het eindpunt van de elektrische tram. Ik plaatste daar bovenstaande foto bij.

Nu zie ik – via Ron – een foto van een ‘andere’ (stenen?) kunsthal, waarbij ik me  afvraag in hoeverre het hier alleen maar een verbouwinkie betreft van de bovenstaande (houten?) Kunsthal (de veranda lijkt dezelfde), of dat er sprake is van een heel nieuw gebouw. En ook is de vraag of beide gebouwen zich wel bevinden op dezelfde plek (de één lijkt haaks te staan op Pension Katenblank, de ander daaraan parallel. De één staat naast Terminus, de ander erachter).

Of was het ene gebouw een uitbouw of een zijvleugel van het andere?

Ik lees in de krant van 17 april 1914 dat Terminus vanwege een faillissement werd verkocht. “Het perceel grond, waarop de zoogenaamde ‘Kunstzaal’ staat, gelegen achter ‘Terminus’, werd gekocht door de heeren Van der Elst en Berkemeijer (sic!) voor 2675 gulden. (…) De Kunstzaal zelf, een houten gebouw, werd voor amotie (sloop) verkocht aan den heer A. Ham voor 460 gulden.

Wie weet meer over deze Kunstzaal? Wie heeft nog andere foto’s van deze plek? En wat moest Ludolph Berkemeier (‘zonder ‘j’), eigenaar van ‘Katenblank’,   met dat stukkie grond, waarop die ‘zoogenaamde Kunstzaal’ had gestaan?