De gasten waren – denk ik – gemobiliseerd en gelegerd in Noordwijk tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dat staat tenminste achterop de kaart. Verders wordt vermeld dat ze behoorden tot het 3e Regiment, waarvan de 7e Batterij. Dat laatste kan er op duiden dat ze tot de Artillerie (‘artjerie’)  behoorden, maar zeker weten doe ik dat niet (mijn kennis van het leger is na mijn diensttijd aanzienlijk geslonken). De afkorting L.W. duidt er ook op dat het hier ging om een onderdeel van de zgn. Landweer, die bestond uit dienstplichtigen én vrijwilligers. De Landweer bestond tussen 1905 en 1922. Waar of dat ze zich precies in Noordwijk ophielden, weten we niet.