Ik krijg het niet voor mekaar om dit beeld te duiden naar tijd en plaats. Wie weet waar of dat dit is, c.q. was.