De boom zag er vroeger en in een ander jaargetijde wat kalig uit. Op een door Jan Duif bewerkte oude foto staat-ie er – rechts – wat beter bij:

Hij staat er nog steeds: op dat modernistische GoogleMaps prijkt hij in alle zijn glorie:

 in weer een ander jaargetijde en meer recent ziet hij er zo uit: een lindenboom met allure: