In de nieuwe Blauwdotter een mooi portret van Dorus Langeveld. En over zijn profetische gaven (hij voorag in 1978 al dat de zee over 40 jaar zou overstromen van de plastic soep.

Lees De Blauwdotter! De Blauwdotter zit niet in de losse verkoop: gratis bij een lidmaatschap van het GON voor € 15 (of iets meer als je buiten Noordwijk en zelfs buiten Nederland woont). De Blauwdotter: Back in Time!