ronhoek

Ron diept deze kaart op uit de krochten van het internet. Een tot de verbeelding sprekend plan, dat in weerwil van de Brexit het Verenigd Koninkrijk toch weer een beetje dichter bij het Continent, lees Nederland, lees Noordwijk brengt. Of het Verenigd Koninkrijk er ook blij mee zal zijn, is de vraag (vermoedelijk niet). En de zee gaat als gevolg van deze ingreep misschien wel de verkeerde kanten op stromen. En wat als de zeespiegel verder stijgt? Maar toch……  🙂

Het plan is hier terug te vinden.